Trưởng
Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc ViệtContact LIÊN ĐOÀN LẠC VIỆT Scout Leaders

 • Liên Đoàn Trưởng: Nguyễn Thành Điệp
 • Liên Đoàn Phó: Nguyễn Kiều Chinh
 • Trưởng: Vũ Ngọc Linh
 • Trưởng: Lâm Kim Hoàng
 • Trưởng: Nguyễn Oánh
 • Thanh Đoàn - Lý Thường Kiệt - Crew 999

 • Trưởng Trần Triết
 • Thiếu Ðoàn - Anrê Phú Yên - Troop 999

 • Thiếu Trưởng: Ðoàn Hồng Phúc
 • Thiếu Phó: John Ngô
 • Trưởng: Huỳnh Trọng Lý
 • Ấu Ðoàn - Đinh Bộ Lĩnh - Pack 999

 • Đoàn Trưởng: Nguyễn Thành Ðiệp(SR 467)
 • Ấu Phó Chuyên Môn: Hoàng Hữu Phước Frank (SR 477)
 • Ấu Phó Sinh Hoạt : Nguyễn Đăng Khoa (SR 467)
 • Trưởng: Nguyễn Thanh Thuý
 • Trưởng: Nguyễn Minh Tùng
 • Nữ Ðoàn - Trưng Vương - Troop 4490

 • Đoàn Trưởng: Nguyễn Kiều Chinh
 • Trưởng Nguyễn Jennifer
 • Trưởng Nguyễn Cathy
 • Trưởng Pham Sandra
 • Trưởng Nguyễn Minh Thi
 • Trưởng Nguyễn Nguyệt