Liên Đoàn Hướng Đạo Lạc Việt
Tatanka District - Sam Houston Area Council - Boy Scouts of America
San Jacinto Girl Scout Council - Girl Scouts of America
Chartered by
Christ, The Incarnate Word Vietnamese Catholic Church
8503 South Kirkwood
Houston,Texas 77099

March 05 - 07, 2010
Trại Tĩnh Tâm 2010 - Retreat Camp 2010

Liên Đoàn Hướng Đạo LạcViệt sẽ có kỳ trại Tĩnh Tâm 2010, từ Thứ 6 Ngày 05 Tháng 3 đến Chủ Nhật Ngày 07 Tháng 3 Năm 2010.

Địa điểm:
Dòng Chúa Cứu Thế
3417 Little York Rd.
Houston TX 77091

LacViet Scout will have a Retreat Camp - March 05 - 07, 2010 at
Dòng Chúa Cứu Thế
3417 Little York Rd.
Houston TX 77091

Download the Registration Form.


New Eagle Scouts
Congratulation to LacViet New Eagle Scouts

Thiếu Đoàn 999 AnRê Phú Yên và Liên Đoàn Hướng Đạo LạcViệt hân hoan thông báo các Hướng Đạo Sinh John Bùi, Alex Huỳnh và Andrew Ngô qua cuộc khảo hạch của BSA, đã hội đủ điều kiện và chính thức được vinh thăng cấp Hướng Đạo Đại Bàng.

Liên Đoàn Lạc Việt chúc mừng đến gia đình và các tân Hướng Đạo Đại Bàng: John Bùi, Alex Huỳnh và Andrew Ngô


LacVietScouts Activities Online Calendar

View LacVietScouts Online Calendar for scheduled activities

 • Retreat Camp Pictures - March 5-7, 2010
  Retreat Camp 2010 Pictures 1
  Retreat Camp 2010 Pictures 2

 • Flag Ceremony Pictures- Feb 28, 2010
  Flag Ceremony Picture 1
  Flag Ceremony Picture 2
  Flag Ceremony Picture 3


 • Congratulation to LacViet New Eagle Scouts -- Chúc Mừng Các Tân Hướng Đạo Đại Bàng

  Thiếu Đoàn 999 AnRê Phú Yên và Liên Đoàn Hướng Đạo LạcViệt hân hoan thông báo các Hướng Đạo Sinh John Bùi, Alex Huỳnh và Andrew Ngô qua cuộc khảo hạch của BSA, đã hội đủ điều kiện và chính thức được vinh thăng cấp Hướng Đạo Đại Bàng.

  Liên Đoàn Lạc Việt chúc mừng đến gia đình và các tân Hướng Đạo Đại Bàng: John Bùi, Alex Huỳnh và Andrew Ngô

 • LacVietScouts Activities Online Calendar

 • View LacVietScouts Online Calendar for scheduled activities